Kontakt

MNE INVESTMENT Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej,
90-350 Łódź, ul. Tymienieckiego 25,
KRS nr 0000238916, NIP 527-24-74-298

wysokość kapitału zakładowego:
222.000,00 złotych.

miejsce przechowywania dokumentacji:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

biuro syndyka
Poniedziałek – Piątek godz. 9:00 – 17:00
tel. 42 207 21 19
fax 42 207 21 18

biuro@uscheiblera.pl

dział sprzedaży

Poniedziałek – Piątek 11:00 – 19:00

tel. 42 207 21 19
fax 42 207 21 18

Tomasz Kowalczyk
tel kom. 726 790 740
tomasz.kowalczyk@uscheiblera.pl